rechtsbijstandabonnement mijn dossiers

Uw recht, onze zaak.

Wie u het best kan bijstaan bij een geschil bepaalt u natuurlijk niet alleen aan de hand van een gunstig tarief. Veel belangrijker is het om te beoordelen of uw jurist daadwerkelijk kennis en ervaring heeft in het rechtsgebied waar het om draait. Zo bent u zeker van de juiste aanpak, mag u erop vertrouwen dat hij zijn kennis op peil houdt inzake wetgeving en jurisprudentie en zijn de totaalkosten lager omdat er minder tijd verloren gaat bij de behandeling van uw rechtszaak.

Ik, Peter Houben, eigenaar van het Juristenhuys, ben gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemersrecht. Maar ik ben zelf ook ondernemer. Ik denk mee met de ondernemer en denk als een ondernemer. Vandaar dat de meesten van mijn cliënten (MKB-) bedrijven zijn. Maar uiteraard sta ik ook graag en even vakkundig particulieren bij. Van juridisch advies tot procederen in een rechtszaak en alles wat daar tussen zit.

 

Advocaat of jurist?

Elke advocaat is een jurist, maar niet elke jurist is advocaat.

Vroeger werd iedere rechtszaak gevoerd door een procureur. Dit was een advocaat die gevestigd was in het arrondissement van een bepaalde rechtbank en zich hier had ingeschreven. En wanneer de advocaat buiten het arrondissement moest procederen, was deze verplicht om dan een collega uit die regio daarvoor in te schakelen. In 2008 werd deze omslachtige werkwijze afgeschaft, de titel procureur verviel en ook de verplichte vertegenwoordiging kwam voor veel rechtsgebieden te vervallen.

Veel juristen zien dan ook geen noodzaak meer om zich in te schrijven als advocaat en maken de bewuste keuze, net als ik, om dit niet te doen of zelfs om zich vrijwillig uit te laten schrijven.

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

U kunt bij mij terecht voor:

Uw eigen bedrijfsjurist

Voorkomen is beter dan genezen.

Wanneer er tussen partijen onenigheid ontstaat, bijvoorbeeld over wat er nu contractueel is afgesproken, zijn de eerste stappen wellicht het allerbelangrijkst.
Helaas komt het vaker voor dat men eerst zelf, zonder juridisch advies, die eerste stappen zet. Wanneer dat dan niet tot het gewenste resultaat leidt, schakelt men pas een professional in. En die kan vaak niet veel anders dan de schade beperken. Frustrerend voor zowel de cliënt als voor de jurist!
Hoe handig zou het dan niet zijn om eerst die professional te kunnen raadplegen, zonder dat het gelijk veel geld kost. En kom je er dan zelf niet uit, dat deze professional de zaak voor je overneemt.

Dat kan middels een rechtsbijstandabonnement. Al vanaf een paar tientjes per maand, afhankelijk van de behoefte en de grootte van uw bedrijf, bent u verzekerd van vakkundig juridisch advies en kunt u mij inzetten om uw belangen te behartigen. Anders dan bij een rechtsbijstandverzekering, bepaalt u zelf of u mij wilt inzetten, of iets 'een zaak is' of dat de belangen opwegen tegen de kosten. Ook is er om die reden geen sprake van een wachttijd.

Grotere bedrijven, die structureler behoefte hebben aan juridisch advies, kunnen mij inhuren als bedrijfsjurist. Van enkele uren per maand tot enkele dagdelen per week voor een concurrerend tarief. Vele bedrijven en instellingen, waaronder provincie, gemeenten, financiële instellingen, zorginstellingen, verzekeraars, woningstichtingen, etc, gingen u hierin al voor.

Benieuwd wat ik voor uw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking.

Weten wat ik tot nu toe zoal heb gedaan? Lees dan mijn portfolio.

Contact

 
Kohlbergsgracht 9, 6462 CA Kerkrade
06-27433053
info@hetjuristenhuys.nl
KvK: 53613562
BTW: NL8509.47.807.B.01
Bank: NL40 INGB 0005 5034 68
Onze voorwaarden