rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> rechtsgebieden >> aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Stel, je wordt aansprakelijk gesteld voor schade van een ander. Wat kun je doen? Of je hebt zelf schade en wilt iemand daarvoor aansprakelijk stellen. Hoe haal je je recht? En zit er verschil in de redenatie wanneer partijen niet gewoon twee particulieren zijn, maar bijvoorbeeld werkgever en werknemer?

In het Nederlandse recht is bepaald dat als hoofdregel geldt dat ieder zijn eigen schade draagt. Dus heb je schade, heb je (meestal) pech. Behalve wanneer je iemand aansprakelijk zou kunnen stellen voor die schade.
Of dat succesvol kan, wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Als eerste moet vaststaan dat er schade is. Dit kan gaan om waardevermindering of vermogensverlies, maar ook om immateriële schade: het smartegeld. Vervolgens moet er een 'schuldige' kunnen worden aangewezen. Heeft die iets gedaan dat hem kan worden aangerekend? Of is er sprake van domme pech?

Vervolgens moet vastgesteld kunnen worden dat de gedraging en de schade met elkaar in verband staan. Is de schade veroorzaakt door de gedraging? Dan moet deze gedraging, hetgeen overigens ook een laten - iets niet doen - kan zijn, onrechtmatig zijn. Dat wil zeggen dat het in strijd is met, bijvoorbeeld, wetten of gebruiken en er geen rechtvaardigingsgrond is. Zo is het inslaan van een ruit op zich onrechtmatig, maar wanneer men dit doet om iemand uit een brandend huis te redden, is er dus sprake van een rechtvaardigingsgrond.

Alle genoemde hobbels moeten worden genomen voor een succesvol verhalen van de schade. Het is degene die de schade lijdt, die dit alles moet bewijzen. Wilt u vrijblijvend weten hoeveel kans u maakt, bel dan voor de eerste informatie. Uiteraard sta ik u ook graag bij wanneer het tot een rechtszaak komt.