rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> rechtsgebieden >> arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Als er één rechtsgebied is dat specialistische kennis vereist, is het wel het arbeidsrecht. Niet alleen omdat het meerdere samenhangende rechtsgebieden kent, denk maar aan ontslagrecht, sociale zekerheidsrecht (uitkeringen), ambtenarenrecht, etc; maar zeker ook vanwege de snelheid van nieuwe jurisprudentie en de impact die de uitkomst van onderhandelingen of een geschil kan hebben.

Een arbeidsverhouding is tweerichtingverkeer. Rechten en plichten voor zowel de werknemer als de werkgever.
Bij het Juristenhuys kunnen we u precies vertellen wat uw rechten en plichten zijn. Dat je na twee jaar tijdelijke contracten een vast contract moet aangaan, bijvoorbeeld. Of dat een oproepcontract ook met de WWZ nog steeds mogelijk is. Maar ook dat de gronden om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden gelimiteerd in de wet staan. En dat, wanneer je met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaat, een WW-uitkering niet in gevaar hoeft te komen.

Met een goed advies, voordat werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten of beëindigen, kunnen veel problemen worden voorkomen. En wanneer het dan toch mis zou gaan, staan wij u graag bij om het conflict op te lossen. En dat hoeft niet altijd een rechtsgang te betekenen.

Neem bij vragen over arbeidsrecht vrijblijvend contact op. Een eerste gesprek om uw rechtspositie te verkennen is altijd gratis.