rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> rechtsgebieden >> bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Hoe we omgaan met overheden, is geregeld in het bestuursrecht met daarbij de twee meest bekende instrumenten: bezwaar en beroep.

Iedereen krijg met de overheid te maken. Met de Belastingdienst, en uitkering via UWV of een vergunning van de gemeente. En wanneer u het met een beslissing van die overheid niet eens bent, moet u bezwaar maken. Dat moet bij diezelfde overheid die het besluit heeft gegeven. Op zich lijkt dat raar. Een voetbalspeler bapaalt toch ook niet zelf of hij een rode kaart verdient, daar is een scheidsrechter voor. Maar in de wet zijn vele waarborgen getroffen zodat de beoordeling van uw bezwaar niet even zomaar kan worden afgedaan. En bent u het met de beslissing op bezwaar niet eens, kunt u vervolgens bij de Rechtbank beroep instellen en indien nodig ook in hoger beroep bij het Gerechtshof en de Centrale Raad van Beroep.

Houd daarbij wel de tijd in de gaten. U heeft slechts 6 weken de tijd voor het bezwaar en ook voor een beroep daarna. En daar wordt strikt aan gehouden.

Een ander verschil met civiele procedures is dat, wanneer u de zaak verliest, u zelden of nooit wordt veroordeeld voor de gerechtelijke kosten. Het risico om een procedure te starten is dan een stuk kleiner.
Dus heeft u een meningsverschil met de overheid, neem dan contact met ons op om uw kansen te bespreken of de procedure door ons te laten voeren.