rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> rechtsgebieden >> consumentenrecht

Consumentenrecht

Wanneer een particulier, de consument, iets koopt of bepaalde diensten afneemt bij een bedrijf, is op deze overeenkomst het consumentenrecht van toepassing. Hierin wordt de consument zeer goed beschermd. En afspraken die nadeliger zijn voor de consument, gelden niet.

Wij krijgen regelmatig de vraag of je toch nog rechten hebt wanneer je een product koopt 'zonder garantie' zoals een tweedehands auto bijvoorbeeld. Het antwoord is JA! Elk product moet namelijk voldoen aan hetgeen je ervan mag verwachten. En dat heeft niets met garantie of garantietermijnen te maken.
Je mag dus verlangen dat een defect product, ook zonder garantie, wordt gerepareerd of vervangen. En lukt dat niet of blijft het defect terugkomen, kun je zelfs de koop ontbinden en je geld terug verlangen.

Kopen op afstand

Wanneer consumenten iets kopen op afstand, zijn er nog meer waarborgen waar men aanspraak op kan maken. Zo is de leverancier verplicht om, voordat de daadwerkelijke bestelling wordt gedaan, de totale prijs inclusief o.a. leveringskosten te vermelden. Verborgen bijkomende kosten zijn dus verboden. En wanneer je het product terug wil sturen, mag dat binnen 14 dagen zonder opgave van reden. De verkoper moet dan al hetgeen betaald werd terugbetalen, inclusief verzendkosten, en wel binnen 14 dagen. Alleen wanneer dit van tevoren uitdrukkelijk is afgesproken, zijn de verzendkosten voor het retourneren voor de consument.

Komt u er samen niet uit, of wilt u eerst eens weten wat uw rechtspositie is, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.