rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> rechtsgebieden >> contractrecht

Contractrecht

Contractrecht, ook wel overeenkomst(en)recht, regelt alles dat met contracten te maken heeft. Zo'n beetje alles wat we met elkaar willen, leggen we vast in een contract. Wanneer we iets willen kopen bijvoorbeeld. Of wanneer je ergens gaat werken.

Nu zijn de meeste contracten vormvrij. Dat wil zeggen dat het voor de rechtsgeldigheid niet uitmaakt of je de afspraken op papier zet of bijvoorbeeld mondeling maakt. Zelfs zonder woorden kan een overeenkomst tot stand komen. Zo kun je in een café een pilsje bestellen door een vinger op te steken richting de barman en in de supermarkt je boodschappen kopen door ze op het band bij de kassa te leggen. Stel je voor dat dit alleen zou kunnen door een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen. Toch zijn deze overeenkomsten even geldig als die op papier.

De meest voorkomende vorm van overeenkomst is de wederkerige overeenkomst. Dit houdt in dat er verplichtingen ontstaan voor beide contractspartijen. Meestal houdt die tweede verplichting in dat er betaald wordt zoals bij een koopovereenkomst of arbeidsovereenkomst. Maar je zou ook een doen of laten kunnen overeenkomen of het leveren van een goed zoals bij ruil.

In veel gevallen is het beter dat de overeenkomst op papier wordt uitgewerkt. Zo kun je precies omschrijven wat je van elkaar verwacht. Welke kleur auto wil ik kopen, wanneer wordt ie geleverd, wat is de exacte prijs, wanneer moet er worden betaald, en, ook heel belangrijk, wat doen we wanneer de ander zich niet aan de afspraak houdt? Spreken we bijvoorbeeld een boete af? Wanneer er dan toch een meningsverschil ontstaat, is de schriftelijke overeenkomst een goede leidraad om na te gaan wat er nu precies werd afgesproken.

Heeft u zelf te maken met een geschil, komt de ander de overeenkomst niet na of wilt u eens weten wat uw rechten zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.