rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> rechtsgebieden >> huurrecht

Huurrecht

Bij huren denken we al snel aan een woning of bedrijfspand. Maar ook het huren van bijvoorbeeld een auto valt onder huurrecht. Huren is het ter beschikking stellen van een zaak tegen betaling van de huurprijs.

Het huurrecht biedt veel bescherming aan de huurder. Zo moet niet alleen de verhuurder de zaak, zoals een woning of een auto, ook daadwerkelijk ter beschikking stellen aan de huurder, hij is ook verplcht om gebreken te verhelpen. De verhuurder is dus verplicht om een defecte CV-installatie te repareren. En voor de periode dat hij dat niet doet, mag er tot wel 60% minder huur worden betaald wegens het verminderde huurgenot. Ook zou de huurder zelf de gebreken kunnen laten verhelpen. De verhuurder is dan wettelijk verplicht om de kosten te betalen. Ze zouden zelfs mogen worden verrekend met de huurbetaling. En afspraken in de huurovereenkomst die dit recht uitsluiten, zijn ongeldig.

Ook ten opzichte van opzegging bij een woning of bedrijfspand wordt de huurder goed beschermt. Zo mag de huur van een woning niet zomaar door de verhuurder worden opgezegd, maar moet hier een dringende reden voor zijn. Wat een dringende reden is, staat gelimiteerd in de wet. Ook de huurder van een winkel of horecapand krijgt een vergelijkbare bescherming bij opzegging door de verhuurder. Zelfs de huurder van een kantoorruimte kan via de rechter nog tot 3 jaar uitstel vragen om het pand te moeten verlaten.

Van de andere kant gebeurt het ook vaak dat verhuurders om ontbinding van de huur vragen in een rechtszaak, bijvoorbeeld omdat de huurder een aantal maanden de huur niet heeft betaald of wanneer er een hennepplantage werd aangetroffen.

Wij staan zowel huurders als verhuurders bij in dit soort zaken. Heel belangrijk bij een geschil is de eerste stellingname. Bedenk goed wat je precies van de ander wil, wat de uitkomst van een rechtszaak zou moeten zijn. Het is dan ook verstandig om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Een eerste adviesgesprek is altijd gratis.