rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> rechtsgebieden >> leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden, ook wel Algemene (Leverings) Voorwaarden (ALV), kunnen erg handig zijn, maar ze zijn niet verplicht. Om te bepalen of ook voor uw bedrijf ALV handig zijn en om te zorgen dat ze ook geldig zijn, volgen hieronder een aantal aandachtspunten.

Allereerst moet u zich afvragen waarom u algemene voorwaarden zou gebruiken. Immers, enkel omdat 'iedereen' ze heeft, is geen geldige reden.
Voorwaarden zijn een aanvulling op, of onderdeel van de verschillende overeenkomsten die u met uw klanten sluit. Wanneer u nu steeds gelijkluidende afspraken maakt met verschillende klanten, kunnen die wellicht beter in de Algemene Leveringsvoorwaarden. Denk hierbij aan betaaltermijnen, zekerheidsrechten als eigendomsvoorbehoud, garantiebepalingen etc. In de hoofovereenkomsten kunt u zich dan concentreren op de afspraken die per klant verschillen, zoals uiteraard de beschrijving van de dienst of het product dat u levert.

Hoe zorgt u nu dat de ALV ook geldig zijn? Om te beginnen, zorgt u dat uw opdrachtgever kennis kan nemen en akkoord kan gaan met uw voorwaarden. Dit moet eenvoudig kunnen en uw klant moet ze ook kunnen bewaren. Digitaal mag dus, maar dan wel ook downloadbaar. Wat van de andere kant dus niet correct is, is de voorwaarden op de achterkant van de factuur afdrukken. Op deze manier heeft uw klant niet vooraf inzage kunnen hebben. Wanneer uw klant ja zegt tegen de opdracht, is het de bedoeling dat hij ook ja zegt tegen de voorwaarden. En dat kan niet wanneer hij ze pas later krijgt. Zo'n overeenkomst komt dus niet rechtsgeldig tot stand.

Om niet een geschil te krijgen over welke versie van uw voorwaarden van toepassing is, is het handig om de voorwaarden te deponeren. Dit kan bij de Kamer van Koophandel of bij elke Rechtbank. Op deze manier kan iedereen die zaken met u wil doen uw voorwaarden vooraf opvragen en staat u zekerder dat u ze ook geldig lkunt toepassen.

Om te beoordelen welke situatie voor uw bedrijf het best is en uiteraard ook voor uw maatwerk voorwaarden kunt u bij mij terecht. Maak vrijblijvend een afspraak.